Planerad kull/Planned litter

Fia och Lotus hoppas vi väntar en kull valpar efter Påsk 2021